Temel Mühasebe Eğitimi

Temel Mühasebe Eğitimi

 

Temel Muhasebe Eğitimi

Bu eğitim, muhasebe konusunda hiç bilgisi olmayan veya çok az bilgisi olan işletme yönetici ve çalışanlarına, işletme muhasebesi ile ilgili temel bilgileri aktarmayı ve mali tabloları oluşturan unsurları tanıtmayı amaçlamaktadır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

Muhasebenin Tanımı ve Önemi

Türkiye’de Uygulanan Muhasebe Sistemleri

Muhasebe Sistemlerini Uygulamak Durumunda Olan İşletmeler

Hesap Dönemleri

Hesap Kavramı ve Hesap Hiyerarşisi

Mali Tabloların Unsurlarına Genel Bakış

Temel Muhasebe Eşitliği ve Çift Taraflı Kayıt Sistemi

Varlıklar ve Varlık Hesap Grupları İle Varlık Hesapları

Borçlar ve Borç Hesap Grupları İle Borç Hesapları

Özsermaye ve Özsermaye Hesap Grupları

Özsermaye Hesap Sınıfları

Gelir ve Gider Hesap Grupları ile Gelir ve Gider Hesapları

Bilançonun Yapısı

Gelir Tablosunun Yapısı

Tüm Hesap Grupları ile Hesapların Uygulamaya Dönük Özellikleri

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

Bu eğitimi takip eden katılımcılar, muhasebenin tanımı, önemi, Türkiye’de uygulanan muhasebe sistemleri ve mali tabloların temel unsurları ile ilgili bilgi sahibi olurlar. Eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılar, vergi mevzuatına (tek düzen hesap planına) göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunu inceleyerek bu tablolardaki unsuları anlayabilecek seviyeye gelirler. Eğitimin sağladığı kazanımlar aşağıda sunulmuştur:

Muhasebe ve muhasebenin işletmeler için önemi,

Türkiye’de uygulanan muhasebe sistemleri ve bu sistemleri hangi tür işletmelerin uygulamak durumunda olduğu,

Mali tabloların (bilanço ve gelir tablosu) hangi unsurlardan oluştuğu ve bu unsurların özellikleri.

Azerbaijani AZ Russian RU Turkish TR