Müzik Terapisi Eğitimi

Müzik Terapisi Eğitimi

 

Müzik Terapisi

SÜRE: 136 SAAT (VİDEO, DOKÜMAN VE 16 SAAT YÜZYÜZE EĞİTİM)
SERTİFİKA ONAY: RİCCON AKADEMİ
Müzik Terapi Nedir?
Müzik terapi bireylerin zihinsel, fiziksel, duygusal ve ruhsal sağlığını korumak ve korumak için müzik ve müziğin elementlerinin surduru. Müzik terapide kullanılan yöntemler sayesinde birey ile terapötik bir ilişki kurularak etkileşim, özfarkındalık, öğrenme, kendini ifade etme, iletişim ve kişisel gelişimi kolaylaştırmak amaçlanır.
Müzik Terapi paylaşmakinden faydalanacak bireylerde bir müzik yeteneği aranmaz.
Müzik, İnsan, Topluluk Ve Kültür İlişkileri
Dünya Tarihi’nde Müzik Terapi
Türk Tarihi’nde Müzik Terapi
İslam Öncesi Türk sergisinde Müzik Terapi
Selçuklu Ve Osmanlı’da Müzik Terapi
Cumhuriyet Dönemi’nde Müzik Terapi
Günümüzde Müzik Terapi
MÜZİK VE FİZYOLOJİ
İnsan Beynine Genel Bakış
Müzik Ve İlişkisi
İnsan Beyninin Ses Ve Müziği Algılama Mekanizması
Duyu Organları Çalışma Mekanizmaları Ve İşlevleri
Ses Ve Müziğin Nörokimyasal Etkileri
Ses Ve Müziğin Bireysel Davranışlar Üzerindeki Etkisi
MÜZİK TERAPİ UYGULAMA İLKELERİ VE ALANLARI
Müzik Terapi Uygulamalarında Etik Kurallar
Müzik Ve Enerji İlişkisi
Titreşim Tıbbı
Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulaması Olarak Müzik
Modern Tıpta Müziğin Kullanımı
Psikoterapide Müziğin Kullanımı
Travma Sonrası Müzik Terapi Yöntemleri
Kişisel Gelişim Ve Farkındalık Odaklı Çalışmalar Müzik
Beyin Ve Nörolojik Hastalıklarda Müzik Terapinin Etkileri
Fizik Tedavide Müziğin Kullanımı
Eğitimde Ve Özel Eğitimde Müzik Terapi Yöntemleri (Nordoff-Robbins)
MÜZİK TERAPİSİNDE TEMEL TERAPÖTİK YÖNTEM VE TEKNİKLER
Terapötik Süreç Nedir? Nasıl Oluşturulur? (UYGULAMA)
Müzik Terapi Seansı Nasıl Kurgulanır? (UYGULAMA)
Güdümlü (Yönlendirmeli) Hayal Etme ve Müzik (Bonny Modeli)
Analitik Müzik Terapi (Mary Priestley Modeli)
Yaratıcı Müzik Terapisi (Nordoff-Robbins Modeli)
Doğaçlama (Serbest) Müzik Terapisi (Alvin Modeli)
Bilişsel-Davranışçı Müzik Terapisi

 

Azerbaijani AZ English EN Russian RU Turkish TR