Pazarlama Yönetimi Eğitimi

Pazarlama Yönetimi Eğitimi

 

 

 

 

 

 

 

  • Pazarlama Yönetimi Eğitimi

Bu eğitim, genel pazarlama prensipleri konusunda uzmanlaşmak isteyen tüm katılımcılara, modern ve bütünleşik pazarlama yaklaşımları ışığında planlama ve yönetme becerisini kazandırmayı amaçlar. Eğitim içeriği, pazarlama alanında kariyer hedefleyen veya bu alanda çalışan profesyonellere ve yöneticilere yönelik hazırlanmıştır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

Pazarlama Kavramı

Pazarlama ve Bilgi İlişkisi

Pazarlama Araştırmaları ve Yöntemleri

Jenerik Pazarlama Stratejilerinin İrdelenmesi

Maliyet Liderliği, Farklılaşma, Odaklanma

Tüketici Segmentasyon Kriterleri ve Hedef Kitle Seçimi

Pazarlama Karmasının Detaylı Olarak Anlatılması (4P)

(Price) Fiyatlama

(Place) Dağıtım / Yer

(Product) Ürün

(Promotion) Tutundurma

Reklam ve Satış Geliştirme Süreci

Tanıtım ve Halkla İlişkiler

Kişisel Satış Süreci

Markalaşma Süreci ve Marka Konumlandırma
BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

Pazarlama Sertifika Programı, jenerik pazarlama stratejileri, pazarlama karması öğeleri (ürün, fiyatlama, dağıtım ve tutundurma) ve markalamaya ilişkin temel konuların ele alındığı ve örneklerle anlatıldığı bir programdır. Eğitimin sağladığı kurumsal ve bireysel kazanımlar aşağıda sunulmuştur;

İş fikrinin pazarlama planının oluşturulması,

Başlangıçta oluşturulması gereken temel pazarlama stratejisinin ortaya konması,

Tüm pazarlama faaliyetlerinin yönlendirileceği hedef kitlenin seçilmesi,

Strateji ve hedef kitle bilgileri doğrultusunda taktik düzeydeki pazarlama karması faaliyetlerinin yürütülmesi,

Tüm çabaların asıl hedefi olan kalıcı bir marka olma yolundaki adımların atılması,

Buna bağlı algı haritalarının oluşturulması ve değerlendirilmesi,

Etik pazarlama ilkelerinin değerlendirilmesi.

KİMLER KATILABİLİR?

İş fikri olup bunu geliştirmek isteyen girişimciler,

Konsepti oluşturulmuş bir iş fikrine sahip, fakat pazarlama planı olmayan firma sahipleri,

Hali hazırda pazarlama faaliyetleri devam eden tüm işletme sahipleri,

Pazarlama sorunları ve satış düşüklüğü yaşayan firma yöneticileri,

Ticari olmayan kurum yöneticileri.

Azerbaijani AZ Russian RU Turkish TR