Mali Tablolar Analizi Eğitimi

Mali Tablolar Analizi Eğitimi

Mali Tablolar Analizi Eğitimi

Bu eğitim, bilânço ve gelir tablosu gibi temel finansal tabloları kullanarak işletmelerin geçmişteki, bugünkü ve gelecekteki mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında ne şekilde anlamlı bilgilere ulaşılabileceği açıklamaktadır. Eğitim müfredatı, finansal tablolar ışığında işletmelerin geleceğe dönük stratejiler belirlemesine yardımcı olmaktadır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

Finansal Tablolar Analizi

Bilanço Tablosu

Gelir veya Kâr/Zarar Tablosu

Karşılaştırmalı Tablolar Yöntemi

Dikey Yüzde Yöntemi

Eğilim (Trend) Yüzdeleri Yöntemi

Rasyo (Oran) Analizi

Dupont Modeli

Borçlu Firmanın Bilançosundan Elde Edilebilecek Sinyaller

Finansal Planlama ve Hazırlanmasındaki Yöntemler

Finansal Planlamanın Faydaları

Proforma Bilanço ve Gelir Tablosu

Satış Yüzdeki Yöntemi

Oran (Rasyo) Yöntemi

Regresyon Yöntemi

Proforma Mali Tabloların Hazırlanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

Bu eğitimde, finansal tablo analizinin üç önemli boyutu olan finansal tabloların analize hazırlanması, mali analiz yöntemlerine uygun hesaplamaların yapılması ve elde edilen sonuçların yorumlanması hakkında temel düzeyde bilgiler sunulmaktadır. Bu üç boyutlu incelemenin işletmenin likidite, kârlılık, sermaye yapısı ve aktiflerin kullanım durumu hakkında sunduğu önemli bilgiler örneklerle açıklanmaktadır. Bu amaca hizmet eden mali analiz teknikleri olan karşılaştırmalı tablolar yöntemi, dikey yüzdeler yöntemi, eğilim (trend) yüzdeleri yöntemi ve rasyo ya da oran analizinin nasıl uygulandığı örneklerle açıklanmaktadır. Bu analizlerin ürettiği bilgilerin yorum sürecinde nasıl kullanıldığı da örnekler üzerinden anlatılmaktadır.
Eğitimin sonunda aşağıdaki sorulara cevap alınabilmesi sağlanacaktır:

Temel finansal tablolar nelerdir, hangi amaçla hazırlanırlar?

Finansal tablo analizi nasıl ve ne için yapılır?

Finansal tablo analizinin kullanıcıları kimlerdir?

Finansal tablo analizinde kullanılan yöntemler nelerdir?

Finansal planlama ve hazırlanmasında kullanılan yöntemler nelerdir?

Bütçeleme kavramı ve türleri nelerdir?

KİMLER KATILABİLİR?

Şirket yöneticileri ve çalışanları,

Finans yöneticileri,

Finansal kurumlar ve çalışanları,

Yatırımcılar,

Bankacılar,

Vergi uzmanları ve çalışanları,

Parasını değerlendirmek isteyen herkes

 

Azerbaijani AZ English EN Russian RU Turkish TR