Sevil Ağakişiyeva

?OTİZM EĞİTİCİ EĞİTİMİ

Otizm; belirtileri erken çocukluk döneminde ortaya çıkan ve etkilerini yaşam boyu sürdüren bir nöro-gelişimsel bozukluktur. Bireyin gelişimsel yeterlilikleri ve bireye sunulması gereken desteğin oranı doğrultusunda -Hafif -Orta ve -Ağır düzey olarak üç temel biçimde sınıflandırılır. Herhangi genetik ya da çevresel etmene dayalı bir nedeni bilinmemekle birlikte, etkilerinin azaltılarak bireyin gelişimsel alanlarının desteklenmesi ve sosyal yaşama uyum sağlaması için verilebilecek en önemli destek özel eğitimdir.

?PROGRAM İÇERİĞİ

?️Otizmin Tarihçesi

?️Belirtileri ve Sınıflandırılma İlke ve Teknikleri

?️Tarama ve Tanılama Araç ve Yöntemleri: 1. Ve 2. Düzey Tarama Araçları

?️Uygulamalı Davranış Analizinin İlkeleri ve Yöntemleri

?️Davranışları Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Uygulaması

?️Problemli Davranışlar ve Baş etme Yöntemleri

?️Otizm Eğitiminde Kullanılan Diğer Yöntemler :  (Pecss, Lovaas,Teacch Montessorı, İlişki Temelli, Duyu Temelli Yaklaşımlar)

?️Temel Becerileri Kazandırmak a) Günlük Yaşam Becerileri(Tuvalet, Giyinme-Soyunma, Yeme-İçme Becerilerinin Öğretimi b) Dil ve Akademik Destek (Alıcı ve İfade Edici Dil Desteği)

?️Akran İletişimi a)Oyun Arkadaşlığı b) Sosyal Birliktelik Uygulama Teknikleri

?️Cinsel Gelişim ve Eğitim Yöntemleri

?️Destekleyici ve Tamamlayıcı Yöntemler: Diyet Protokolleri/Terapiler

?️Otizmli Birey ve Aileler

?️Kaynaştırma/Bütünleştirme Uygulaması ve İlkeleri

?️Sınıf Yönetiminde Davranışları Yönetmeye İlişkin Stratejiler

?️Sosyal Yaşama Katma Stratejileri

?️Düzeylere Göre Hazırlanmış Görsel ve Video Örnekleri

?️Uygulama Örnekleri

?️Her Kursiyere Verilecek Kayıt ve Kontrol Çizelgeleri

?️Otizm Hakkında Güncel Bilimsel Veriler

?️Uygulamalı Davranış Analizinin Temel İlkeleri ve Uygulama Esaslarının Öğretimi

?️Bilimsel Temelli Diğer Uygulamaların Tanıtımı

?️M-CHATT Test Uygulaması ve Analizinin Öğretimi

?️Davranış Analizleri ve Yönetme Stratejileri Öğretimi(Örneklem Uygulama)

?️Akademik Beceri Öğretimi ve Uygulamaları (Örneklem Sunumu ve Uygulama)

Diğer Katılımcılar

Azerbaijani AZ English EN Russian RU Turkish TR