Hasta Bakım Hizmetleri Eğitimi

Hasta Bakım Hizmetleri Eğitimi

 

 

Hasta Bakıcılığı

EĞİTİM :UZAKTAN EĞİTİM
SÜRE : 2 AY 120 SAAT TEORİK
BELGE  : SED – RİCCON
SINAV : ONLİNE
Hasta bakıcılığı, kişilerin sağlıkları söz konusu olmasından dolayı son derece büyük bir öneme sahip olmaktadır. Özellikle de engelli ya da yatalak hastaların bakımlarının deneyimli kişiler tarafından yapılması oldukça ciddi ve önemli bir iştir. Bu nedenle de kişiler artık kendileri bakmak yerine bir hasta bakıcısına ihtiyaç duymaktadırlar. Eski zamanlarda çok fazla önem verilmeyen hasta bakıcılığı, günümüz koşullarında artık geçerli bir meslek haline gelmektedir. Bu nedenle de hasta bakıcılığı mesleğindeki her bir detay büyük bir öneme sahip olmaktadır.
Hasta bakıcılığında günümüzde artık kişilerin hasta bakıcı belgesi alması gerekmektedir. Hasta bakıcısı belgesi ile birlikte kişiler mesleklerini daha profesyonel bir şekilde gerçekleştirebilirken aynı zamanda hasta bakıcı haklarından da faydalanabilmektedirler.
Her geçen gün daha da büyük bir öneme sahip olmaya başlayan hasta bakıcı belgesi, kişilerin iş bulmalarını da son derece kolaylaştırmaktadır. Hasta bakıcısı arayan kişiler, bu belgelere sahip olan adaylara daha da büyük bir ilgi göstermektedir. Donanım ve deneyimin yanı sıra günümüz koşullarında hasta bakıcı belgesi de son derece büyük bir öneme sahip olmaktadır
Hasta ve Yaşlı bakıcı – refakatçisi eğitim kursu özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, bakımevlerinde, hastanelerde, geronto ve psikiatri kliniklerinde, huzurevlerinde ve evde hasta bakımı ile uğraşan veya uğraşmak isteyen personelin eğitim için geliştirilmiş bir eğitim programıdır. Hasta ve yaşlı bakım hizmetlerinde çalışanların sertifikalandırılması ile ilgili yönetmelik doğrultusunda verilen eğitim zorunludur.
Hasta ve Yaşlı evde bakım Kursu Eğitim Programının Amacı:
Ev ve kurumlarda kendi sorumluluklarının bilinci altında; hasta ve yaşlı bireylerin günlük ihtiyaçlarını kendi ve hasta yaşlının sağlığını koruyarak karşılayabilen kişidir.
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler hasta ve yaşlı hizmetleri sektöründe;
1. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri,
2. Bakımevleri,
3. Evde bakım,
4. Hastaneler,
5. Geronto-psikiyatri klinikler,
6. Huzurevlerinde çalışabilirler
Hasta ve Yaşlı Refakatçisi Kursu Eğitim Programının İçeriği:
Kişisel Bakım Yapmak / Kişisel Bakım
Hijyen Ve Sanitasyon Kurallarını Uygulamak / Sanitasyon
Yaşlıların Fiziksel Ve Ruhsal Durumuna Uygun Hizmet Etmek / Yaşlılık
Yaşlıların Sağlık Sorunları İle İlgilenmek / Yaşlılık Hastalıkları
Yaşlılarla Ve Yaşlı Yakınları İle İletişim Kurmak / Yaşlı Bakım Hizmetlerinde İletişim
Kullanılacak İlaçların Takibini Yapmak / İlaçları Takip Etmek
Pozisyon Vermek Ve Kaldırma / Pozisyon Verme Ve Kaldırma
Yatakta Tam Silme Yapmak / Günlük Bakım
Banyo Yaptırmak / Banyo
Bakım Sırasında Karşılaşılabilecek Acil Durumlarda Sağlık Personeli Gelinceye Kadar Önlem Almak. / Olağandışı Durumlar
Ağır Hastalık Ve Vefat Durumlarında Eşlik Etmek Ve Kişileri Bilgilendirmek / Ağır Hastalık Ve Vefat Durumu
Yaşlıya Yemek Yedirmek / Yaşlıya Yemek Yedirme
Yaşlı Beslenmesini Takip Etmek / Yaşlı Beslenmesi
Hasta Bakım Hizmetleri İle İlgili Durumu Ve Sorunları İncelemek / Hasta Bakım Hizmetleri
Hastalık Türüne Göre Hastanın Bakımını Sağlamak / Hastalık Çeşitleri
Sağlığını Korumak Ve Hastalanmamak İçin Gerekli Önlemleri Almak / Sağlığını Koruma
İş Yerinde Hastalıklardan Korunmak İçin Gerekli Önlemleri Almak / Hastalıklardan Korunma
Hastalarla Ve Hasta Yakınları İle İletişim Kurmak / Hasta Bakım Hizmetlerinde İletişim
Hasta Beslenmesini Takip Etmek / Hastalıklara Göre Beslenme 1 / Hastalıklara Göre Beslenme 2
Kanun’a göre istihdam edilenlerin meslekî ve teknik orta öğretim diploması, sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık, iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olmaları gerekir. Yapacağı işe uygun meslekî eğitim aldıklarını belgelendirmeyenler istihdam edilmezler. İş yeri sahipleri, istihdam edecekleri kişilerden, yapacakları iş ile ilgili meslekî eğitim aldığını gösterir belgeyi istemek zorundadır.

Azerbaijani AZ Russian RU Turkish TR