Aile Dizimi Eğitimi

Aile Dizimi Eğitimi

Aile Dizimi Eğitimi

UYGULAYICI: Riccon Academy, Sağlık eğitim derneği
SÜRE:  56 saat ( 40 saat video ve doküman, 16 saat süpervizyon)
TANIMI

Aile Dizimi olarak bilinen yöntem aslında “Sistem Dizimi” olarak tanımlanan genel yaklaşımın aile sistemindeki uygulamaları için kullanılan alt koludur. Sistem Dizimi her türlü sistemi oluşturan öğelerin temsil edilerek sistemin çözümlenmesinin yapılabildiği bir yaklaşımdır. Diğer uygulamalarından çok, her bireyin bir aileye ait olması ve bireysel olarak başına gelen pek çok durumda kullanılabilmesi sebebiyle daha çok Aile Dizimi uygulanmakta ve bilinmektedir.
Aile Dizimi, ailenin kuşaklar boyu, birbirine görünmez bir bağla, çok daha derinden bağlı olduğu anlayışına dayanmaktadır. Aile Dizimi terapisine göre aile sistemini oluşturan bir vicdan vardır ve bu vicdanı rahatsız edecek bir düzen bozukluğu oluşması durumunda tüm sistem rahatsız olmaktadır. Sisteme sonradan katılan bireyler kendilerinden önce var olan bu vicdani dengesizliği gidermek üzere çoğunlukla yaşamlarında mutluluk getirmemesi pahasına belirli roller üstlenmektedir. Bu nedenledir ki psikolojik rahatsızlıkların önemli bir kısmına, hatta belki de çoğuna içinden çıkılan kök ailede yaşanmış ve sistemi vicdanen rahatsız eden bu türden sorunlar sebep olmaktadır.
ANA BAŞLIKLAR

Terapötik Beceriler

Terapötik Koşullar

Hipnozdan Spiritüellik

Otohipnoz

İmajinasyon

Regrasyon

EFT( duygusal Özgürleştirme Tekniği)

Aile Kurumu

Aile sistemi Yaklaşımı

Aile Dizimine Giriş

Dengeleyici Anne Baba-Çocuk İlişkisi

Evlilik Ve İlişkilerin Doğası

İş-Para Ve Miras Dinamikleri

Kuşaklar Arası Travma

Türkiye’nin Sistemsel Dinamikleri

Ailenin Kadersel Yapısı

Hastalıkların Ailevi Kökenleri

Aile Enerjileri

Vaka formülasyonu

Role playing uygulamaları

EĞİTİMİN AMACI
Eğitimin temel amacı, katılımcıların aile dizimi modelini bireysel ve aile danışmanlığında pratik olarak kullanabilmelerini sağlamaktır.
Eğitim sonunda uzmanlar aile dizimi tekniğini nasıl uygulayacaklarını ve hangi materyallerle aile dizimini gerçekleştirebileceklerini öğrenecekler.
Ayrıca her bir katılımcının yaşantısal olarak kendi aile dizimlerini yapmalarını sağlayarak kişisel aile süreçlerinden geçmeleri ve bu şekilde farkındalık kazanmaları da amaçlanmaktadır.
KİMLER ALABİLİR
1-Çocuk Gelişim Uzmanları
2-Sosyologlar
3-Psikologlar
4-Psikolojik Danışmanlar
5-Sosyal Hizmet Uzmanları
6-Hemşireler (Lisans ve Yüksek Lisans Mezunları)
7-Uzman, Asistan ve Pratisyen Hekimler
8-Belirtilen bölümlerin son sınıf öğrencileri
EĞİTİM MODELİ
Eğitim, her bir katılımcının kendi aile dizimini oluşturacağı yaşantısal, uygulamalı ve interaktif bir süreçte verilecektir. Eğitim müzik, video ve görseller eşliğinde yürütülecektir..
KULLANILACAK TEKNİKLER
Sanat Terapisi, Psikodrama, Terapötik Kartlar.
SERTİFİKA
UYGULAYICI: Riccon Academy, Sağlık eğitim derneği
SÜRE:  56 saat ( 40 saat video ve doküman, 16 saat süpervizyon)

Azerbaijani AZ Russian RU Turkish TR